Logo + huisstijl

Het logo

Chirojeugd-Vlaanderen vzw heeft en gebruikt één logo: een wit symbool op een rood vlak (zie de huisstijl). Dat logo is de visuele weergave van het merk 'Chiro' en mag dus niet vervormd worden. Het kan wel gebruikt worden in een samengesteld beeld, waarbij tussen het logo en een rood streepje ofwel de baseline ofwel een tweede logo staat. In dat tweede logo mag geen (deel van een) Chirosymbool verwerkt zijn. Het Chirosymbool is het witte gedeelte van het logo.

Het huisstijllogo mag gebruikt worden door mensen en groepen die zich als 'onderdeel van de beweging', in dienst van (een onderdeel van) de beweging, tot de buitenwereld richten. Voorbeelden:

  • De nationale voorzitters verspreiden een persbericht over de Chiro.
  • Een groep gebruikt het logo op een groepsblaadje of op brieven naar de ouders van hun leden.
  • Een gewest of verbond gebruikt het logo op een flyer om reclame te maken voor een activiteit.

Tips en richtlijnen voor een goed gebruik zijn te vinden in het Huisstijlhandboekje (zie de huisstijl).

Het huisstijllogo mag in eender welke publicatie gebruikt worden als illustratie, ter verwijzing naar Chirojeugd Vlaanderen of naar één van de geledingen van de Chiro. 
Voorbeelden:

  • Een student(e) schrijft een eindwerk over de Chiro. Het logo is afgedrukt op een 'identiteitsfiche'.
  • Een organisatie maakt reclame voor publicaties die door de Chiro uitgegeven zijn of die tot stand kwamen in een samenwerkingsverband waar de Chiro deel van uitmaakte.
  • Een jeugddienst geeft een brochure uit waarin de verschillende jeugdwerkingen van de gemeente in voorgesteld worden. Bij de Chirogroepen wordt telkens het Chirologo afgebeeld.

Oudere logo's en hun varianten mogen in eender welke publicatie gebruikt worden als illustratie, op voorwaarde dat de tekst gaat over de geschiedenis van (een geleding van) de beweging of over de geschiedenis van het logo zelf. Publicaties van voor de invoering van het huidige huisstijllogo vallen hier natuurlijk niet onder.

Bemerking: Lokale groepen gebruiken soms nog altijd een ouder logo, al dan niet in een eigen variatie. Dat is toegestaan, aangezien Chirojeugd Vlaanderen de verschillende 'lagen' binnen de structuur zoveel mogelijk autonomie wil geven. Het gebruik van het huisstijllogo, volgens de richtlijnen die vastgelegd werden in het Huisstijlhandboekje, wordt wel sterk aangemoedigd.

huisstijlgids

Er werd een huisstijlgids geschreven om jullie te helpen bij het gebruik en de elementen van de huisstijl.

 

Logo hoge resolutie